WeCreativez WhatsApp Support
Klopsoft Websites helpt u graag met uw vragen m.b.t. uw website, vindbaarheid of andere internet marketing gerelateerde onderwerpen
What makes them click?
Klopsoft Websites / Conversie Optimalisatie / What makes them click?

Hoe werkt ons brein en wat laat ons klikken? Dat is waar het Neuro Web Design boek van Susan Weinschenk over gaat. Het boek is al in 2008 gepubliceerd, waardoor veel beschreven web design zaken niet meer nieuw zijn. Maar wat het nu nog wel interessant maakt, is de verklaring van die zaken vanuit neurologie. Webdesign richtlijnen worden niet slechts voor waar aangenomen, maar onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek en feiten.

Hoe werkt het brein

Wat zorgt ervoor dat we wel of niet klikken? Om online gedrag en webdesign te verklaren is het nodig om te begrijpen hoe het menselijke brein werkt. Psychologe Susan Weinschenk legt uit dat onze hersenen onder te verdelen zijn in drie ‘sub’ breinen, namelijk:

 1. Old brain: Zorgt voor de overleving. Dit gedeelte scant constant de omgeving af om te bepalen of het wel veilig is. Met andere woorden; onze ‘oude’ hersenen worden geprikkeld door drie zaken: gevaar, seks en eten.
 2. Mid brain: Hier vinden vooral emotionele processen plaats.
 3. New brain: Dit gedeelte is o.a. verantwoordelijk voor het rationele proces.

Als mensen willen we graag geloven dat we onszelf onderscheiden van dieren door onze ratio. Wat we niet beseffen is dat een groot gedeelte van de processen in onze hersenen in ons oude en midden brein plaatsvinden en daardoor vaak onbewust en niet rationeel zijn.

Vanuit evolutionair perspectief is het nuttig om snel een inschatting te kunnen maken van een persoon of situatie om zo te bepalen wat je  moet doen; vluchten, eten of voortplanting. Dit is zelfs nu nog noodzakelijk om te overleven, zoals de reactie om snel weg te stappen bij een onverwachts overstekende auto.

Omdat de processen in ons midden en oude brein zo snel gaan t.o.v. rationele overwegingen, die vaak om meer tijd, energie en informatie vragen, wordt een beeldvorming grotendeels gebaseerd op processen in het oude / midden brein. Dit wordt ook wel het gebruik van heuristieken of ‘short cuts’ genoemd.

Hoe speel je hier op in met je website?

Uit de uitleg over de hersenen kunnen we in feite opmaken dat we vooral gebruik willen maken van ons nieuwe, rationele brein. Echter gebruiken we toch meestal onbewust ons midden, emotionele en oude, primitieve brein. Dit betekent dat websites die alle drie de gedeeltes van onze hersenen aanspreken de beste resultaten boeken.

Hieronder staan de belangrijkste webdesign toepassingen onderverdeeld in de drie hersengedeeltes. Niet alle toepassingen zijn volledig onder te verdelen.

Spreek het oude brein aan

Het oude brein gaat in wezen over vluchten, seks en eten. De volgende webdesign toepassingen spreken dit brein aan:

 • Mooie / Beroemde mensen.
  Door het gebruik van mooie en/of beroemde mensen verkoopt de website beter. Dit speelt in op een van de elementen uit het oude brein; seks. Een proces dat zowel in het oude als in het midden brein kan plaatsvinden is de voorkeur voor mensen die meer gelijk zijn aan onszelf. Deze mensen kunnen ons beter overtuigen van product en service voordelen. Denk hierbij ook aan testimonials.
 • Verlies situaties
  Onze hersenen reageren sterker op een mogelijke verlies situatie dan op een win situaties. Het is mogelijk hier op in te spelen op bepaalde websites. Denk daarbij aan webshops voor anti-inbraakapparatuur: “Geef inbrekers geen kans met onze apparatuur…..”.
 • Schaarse producten
  Schaarse producten hebben meer aantrekkingskracht. Deze regel hoort zowel onder het oude als het midden brein. Op de website zou u de schaarsheid kunnen communiceren. Een voorbeeld is website is een website van een hotel.

Spreek het midden brein aan

In het midden brein worden emoties verwerkt. Emotie spelen vaak een sterke rol in sociale situaties, omdat we vanuit biologisch oogpunt de behoefte hebben om sociaal geaccepteerd te worden. Maak hier gebruik van op uw website.

 • Reviews / Testimonials
 • Meest verkochte / populaire producten
 • Aantal gebruikers / aankopen / inschrijvingen, etc.

Het is daarnaast raadzaam om gebruik te maken van reciprociteit, ofwel wederkerigheid, van bezoekers als je hun gegevens wilt verzamelen. Uit onderzoek van Gamberini in 2007 blijkt dat websites meer contactgegevens verkrijgen als ze pas ná het geven van de gratis dienst / product de gegevens vragen in plaats van ervoor.

Susan Weinschenk concludeert dat we van nature sociale wezens zijn en daarom altijd communicatiemogelijkheden opzoeken. Sociale sites / netwerken groeien daarom het snelst. Speel hier op in, zet social media in!

Spreek het nieuwe brein aan

Het nieuwe brein verwerkt processen die meer rationeel van aard zijn.Rationele beslissingen kosten vaak veel meer tijd en is een bewust proces.

Hier kunt u op in spelen door gebruik te maken van veel keuzemogelijkheden op uw website. Dit verhoogt de kans van slagen. Door beperkte verwerkingscapaciteit kunnen we vervolgens niet goed vergelijken en een keuze maken uit de vele mogelijkheden. Om de mensen hierbij te helpen, is het goed om een geavanceerd filtersysteem te hanteren. Een andere manier is om de top 3 meest populaire producten te tonen. Hiermee combineert u de processen in het nieuwe en midden brein.

Een andere combinatie van het rationele met het emotionele brein is het feit dat mensen graag consistent willen overkomen. Als mensen iets online schrijven of verklaren, zullen ze nog sterker aan de uiting / mening willen vast houden. Het is daarom goed om zo veel mogelijk bezoekers te vragen een review in te vullen of een testimonial te schrijven.

Conclusie

Zoals al eerder genoemd zijn de webdesign principes uit het boek What makes them click van Susan Weinschenk al reeds bekend, blijven de neurologische verklaren voor de regels en toepassingen van het webdesign interessant. U krijgt beter beeld in hoe een bepaald gedrag tot stand komen en uiteraard wat cruciaal is voor een goede marketing.