• Date
  • Categories

De nieuwe website van de Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen is gerealiseerd. Klopsoft Websites heeft hierbij ondersteuning gegeven bij het implementeren van het nieuwe CMS WordPress. Voorheen was de website van de AFvM een HTML website met veel gebruik van blauw en geel.

Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen

De Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen (A.F.v.M.) is in 1921 opgericht en behartigt de belangen van de aangesloten muziekverenigingen en majorettekorpsen. Vanuit deze taakstelling ondersteunt de A.F.v.M. deze verenigingen/korpsen onder andere door het geven van advies en voorlichting.

You may also like